تغییر دوره انتشار

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می‌رساند؛ با توجه به مجوز اخذ شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوره انتشار پژوهش‌نامه حقوق اسلامی از ابتدای بیست و سومین سال انتشار (۱۴۰۱) از دوفصلنامه به فصلنامه تغییر یافت.