سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک مجلات تخصصی دانشگاه امام صادق(ع)

فرم اشتراک

الف) اطلاعات فردی

نام خانوادگی:                                                نام:                      محلّ   فعالیت:

رتبة علمی(اختیاری):                                    آخرین   مدرک تحصیلی(اختیاری):

 

ب) اطلاعات مربوط به مؤسسات و کتابخانه­ها

نام مؤسسه / کتابخانه:                                               وابسته به:

ج) نشانی گیرنده

آدرس:

صندوق یا کدپستی:                                               تلفن:

تلفن همراه:                                                           نمابر:                               پست الکترونیک:                                        

د) نام مجله، شماره درخواستی و نحوه دریافت   مجله را مشخص نمایید

نام مجله و شماره درخواستی:          

                      دانلود از پایگاه نشریات   تخصصی                   دریافت نسخه   چاپی

بهای اشتراک سالانه(دو شماره):   افراد: 000/60 ریال   مؤسسات: 000/80 ریال

اساتید و دانشجویان از تخفیف 30% در نسخه چاپی و یک مجله یا مقاله از 4 خرید اینترنتی برخوردارند.

علاقه­مندان می­توانند برای اشتراک مجلات از دو روش زیر استفاده نمایند:

1-      از طریق درگاه آن‌لاین بانک ملت، موجود درپایگاه نشریات تخصصی با استفاده از کارت‌‌های عضو شبکه شتاب و یا واریز وجه به شماره حساب 10/19102400 جام، بانک ملت، شعبه پل مدیریت و ورود اطلاعات آن در سایت به همراه ارسال الکترونیکی فیش واریزی و سپس دانلود متن مورد نظر بعد از گذشت یک روز از تکمیل اطلاعات در پایگاه

2-    بهای اشتراک سالانه را که شامل هزینه­های جاری نیز می‌شود، به حساب 0243122856 نزد بانک تجارت، شعبة علامه طباطبایی(کد 02430) واریز و اصل فیش را به همراه برگ درخواست اشتراک به نشانی الکترونیکی ذکر شده ارسال نموده و نحوه دریافت را(نسخه چاپی یا الکترونیکی)مشخص نمایید.

                     تهران: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق u، مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی
ادارة نشریات، صندوق پستی 159- 14655

تلفن: 5-88094001، داخلی 458 –  تلفن مستقیم و دورنگار: 88575027

http://isulaw.sadiqjournals.ir