دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 54، مقالات پژوهشی، دی 1400، صفحه 313-636 

مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

3. مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار

صفحه 313-336

10.30497/law.2021.75931

احسان آهنگری؛ عابدین مؤمنی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق

صفحه 337-358

10.30497/law.2021.239198.2878

علی اکبر فرح زادی؛ فاطمه رضائی؛ فاطمه ابطحی


مقاله پژوهشی(حقوق تجارت بین الملل)

5. تأملی فقهی و حقوقی پیرامون اراده در قراردادهای‌مجازی با تکیه بر اسناد بین‌المللی

صفحه 359-386

10.30497/law.2022.242468.3177

امیر احمدی؛ یاسر یوسفی؛ اسلام باباخانی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

9. بررسی زمان تأثیر بطلان در قرارداد کار

صفحه 471-498

10.30497/law.2022.15099.2806

عباس کریمی؛ بهنام شکوهی مشهدی


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

10. تحولات قانونگذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی

صفحه 499-518

10.30497/law.2022.241379.3080

غلامحسین الهام؛ امیر وطنی؛ محبوبه حسن زاده لیلاکوهی


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

14. انتقال سیاستهای کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟

صفحه 605-636

10.30497/law.2022.242161.3147

کاظم کوهی اصفهانی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محمد فرجیها