علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

1. بررسی مبانی فقهی حق جبران خسارت زیاندیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی

صفحه 301-324

10.30497/law.2020.2692

سید حسین هاشمی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

2. مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر

صفحه 325-352

10.30497/law.2020.2694

حسن بادینی؛ سید حسین اسعدی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3. اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر مفهوم انتساب

صفحه 353-398

10.30497/law.2020.2693

حامد نجفی؛ محمود صادقی؛ مرتضی شهبازی نیا


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

4. مؤلفه‌های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان

صفحه 399-420

10.30497/law.2020.2691

هدیه غلامرضایی آزاد؛ نسرین مهرا؛ غلامحسن کوشکی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

5. همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 421-448

10.30497/law.2020.2695

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


6. خدمت وظیفه عمومی از منظر آیات قرآن و سیره معصومین (علیهم‌‌السلام) (بررسی موردی امکان‌سنجی الزام به شرکت در جهاد نظامی)

صفحه 449-472

10.30497/law.2020.2696

سید مجتبی عزیزی؛ حسین احمدی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

7. مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی

صفحه 473-498

10.30497/law.2020.2697

حمید اسدی؛ اعظم مهدوی پور؛ سودابه رضوانی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

8. واکاوی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی ایران

صفحه 499-526

10.30497/law.2020.2698

آیت مولایی؛ فردین مرادخانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

9. امکان‌سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم

صفحه 527-550

10.30497/law.2020.2699

سیدسجاد محمدی؛ سیدابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی


10. اثر نظریه نمایندگی در صدور سند تجارتی بر تعیین تاریخ چک و لوازم آن با نگاهی به کنوانسیون‌های ژنو درباره چک مصوب ١٩٣١م

صفحه 551-578

10.30497/law.2020.2700

علیرضا عالی پناه؛ علی جوادیه


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

11. نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

صفحه 579-610

10.30497/law.2020.2701

غلامرضا مولابیگی؛ ولی الله حیدرنژاد؛ حسین محمدی


علمی - پژوهشی(حقوق نفت و گاز)

12. مشروعیت استفاده از قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران با بهره‌گیری از ظرفیت قانون معادن

صفحه 611-632

10.30497/law.2020.2702

محمد آرین؛ محمد علی بهمئی