دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 46، مقالات پژوهشی، اسفند 1396، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته

صفحه 27-48

10.30497/law.2018.2141

حبیب اله چوپانی مرسی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا

صفحه 49-71

10.30497/law.2018.2142

عثمان سالاری؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ بیژن عباسی لاهیجی


ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

صفحه 73-96

10.30497/law.2018.2143

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ مهدی فلاحیان