قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

نویسنده

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه اهل بیت علیهم السلام، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون­گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت‌گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش­بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک­سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام‌هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش­بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه­ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه­های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت­ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت­دار رسیدگی به آن از ابهام‌هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت­های صادره از دادگاه­های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه‌های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می­بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rules Governing the Multiplicity of Offence of Smuggling of Goods and Currency

نویسنده [English]

 • Omid Rostami Ghazani
Assistant Prof. of Criminal Law, Faculty of Law, Ahlul Bayt International Universit, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Taking smuggling of goods and currency so seriously, lawmakers enacted the Law of Combat against Smuggling of Goods and Currency. This law adopts a harsh penal policy. Predicting special regulations regarding the offense of smuggling goods and currency on the one hand, and referring the verdict of some issues to general laws, including the Islamic Penal Code, has caused ambiguities regarding the application of some institutions, including the issue of multiple offenses, regarding the offence of smuggling goods and currency. Inclusion or non-inclusion of multiplicity regulations on instances of smuggling violations, provision of specific regulations such as professional smuggler and its relationship with the institution of multiplicity, the multiplicity of smuggling offenses with related offenses, and how to aggregate convictions to enforce multiplicity regulations are some of the ambiguities that this article has tried to resolve with a descriptive and analytical method. Due to these opposing views, it is nonetheless considered that the rules of the multiplicity of crimes apply to cases of trafficking violations and that this requires a logical response to the problem of compiling sentences issued by the Revolutionary Courts and Governmental Penalties Organization branches. In addition, even though the rule of multiplicity in different instances of the offence of smuggling with each other and about other crimes is subject to the provisions of the Islamic Penal Code, it should be noted that special provisions are applicable in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiplicity of Offence
 • Spiritual Multiplicity
 • Material Multiplicity
 • Smuggling of Goods and Currency
 • Professional Smuggler
 • Aggregation of Convictions
 1. آشوری، علی­ اصغر (1399). قاچاق کالا و ارز. تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
 2. ابراهیمی، شهرام و دانش، مصطفی (1398). «تحلیل شکلی ـ ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز». دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی، (2)، صص. 281-309.
 3. اجتهادی، سیدعبدالمجید (1396). بزه­انگاری در حوزه قاچاق کالا و ارز، مبانی و جلوه‌ها. (رساله دکتری). دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 4. احمدی موحد، اصغر (1387). اجرای احکام کیفری. تهران: میزان.
 5. احمدی، عبدالله (1385). جرم قاچاق. تهران: میزان.
 6. احمدی، عبدالله (1394). حقوق کیفری قاچاق کالا و ارز. تهران: میزان.
 7. اردبیلی، محمدعلی (1397). حقوق جزای عمومی (جلد 3). تهران: میزان.
 8. الهام، غلامحسین (1372). مبانی فقهی و حقوق تعدد جرم. تهران: بشری.
 9. الهام، غلامحسین و برهانی، محسن (1397). درآمدی بر حقوق جزای عمومی (جلد 2). تهران: میزان.
 10. الهام، غلامحسین و کربلایی حاجی اوغلو، هادی (1398). «دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه­حل­ها». فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی، (1)، صص. 17-40.
 11. الهام، غلامحسین؛ میرخلیلی، سیدمحمود و پرهام­فر، امیرمحمد (1393). «چالش­های تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران». فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، (68)، صص. 47-78.
 12. بهره­ مند بگ ­نظر، حمید (1396). آسیب­شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
 13. پاک­نیت، مصطفی (1398). افتراقی شدن سیاست کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: جلوه­ها و چالش­ها در: نجفی­ابرندآبادی، علی­حسین (زیر نظر)، دایرة‌المعارف علوم جنایی (جلد 4). تهران: میزان.
 14. دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی (1397). مجموعه نظریه­های مشورتی دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی. تهران: میزان.
 15. رستمی غازانی، امید (1390). «آیین دادرسی تعدد جرم». مجله پیام آموزش. (52)، صص. 23-44.
 16. رستمی غازانی، امید (1399). «پاسخ­دهی کیفری به اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز». فصلنامه اقتصاد پنهان، (21)، صص. 89-110.
 17. زراعت، عباس (1395). حقوق کیفری اقتصادی. تهران: جنگل.
 18. ساداتی، سیدمحمدمهدی (1395). «قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران». دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، (10)، صص. 30-59.
 19. ساکی، محمدرضا (1381). «نقدی بر لایحه مبارزه با قاچاق کالا، ارز، ریال و اوراق بهادار». فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، (27)، صص. 31-50.
 20. ساکی، محمدرضا (1396). حقوق کیفری اقتصادی. تهران: جنگل.
 21. سمیعی ­زنوز، حسین (1395). «تحلیل جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران». فصلنامه آموزه­های حقوق کیفری، (11)، صص. 27-51.
 22. سوری، فریدون (1359).‌ قاچاق­های گمرکی و رابطه آن با جرم. (پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 23. سیف، اله­مراد (1387). قاچاق کالا در ایران. تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
 24. شاملو، باقر و داودی فرخد، محمدرضا (1399). «مفهوم قاچاق حرفه­ای ارز در رویکرد قانونی و رویه قضائی». فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضائی، (30)، صص. 13-25.
 25. طاهری ­نسب، یزداله (1381). تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا. تهران: دانشور.
 26. غلامی، حسین و نمروری، رحیم (1398). «تحلیل جرم­شناختی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392». فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضائی، (88)، صص. 19-40.
 27. غیب ­غلامی، سعیده (1394). حقوق گمرکی. تهران: مجد.
 28. فتحی، محمدجواد و امیرحاجیلو، فضل­اله (1397). «جلوه­های دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو دادرسی منصفانه)». دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی، (2)، صص. 379-399.