تحلیل حقوقی حمایت از مالکین برند در برابر استفاده غیرمنصفانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی(حقوق مالکیت فکری)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد

10.30497/law.2021.239764.2934

چکیده

مهمترین راهکار حمایت حقوقی از افزایش اعتبار برند این است که به برند به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه شود. در این شرایط برند تبدیل به یک کالای تجاری می شود که در شرایط مختلف حقوقی به راحتی می توان از آن حمایت کرد. استقلال برند به این معنا است که نیازی به ارتباط ضروری برند با کالا و خدمت حاوی آن علامت نمی باشد. از جمله مشکلات و چالش هایی که پیش روی برند است به این صورت بوده که برند ممکن است نشان دهنده ماهیت و کیفیت کالاها و خدمات معرفی کننده نباشد. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله به این نتایج دست یافتیم که وصف استقلال برند دارای دو اثر مهم می باشد که یکی از آثار آن اشاره به قابلیت نقل و انتقال آن است و دومین اثر مهم این وصف، مربوط به انتقال اطلاعات همراه با برند می باشد که به نظر می رسد این اثر بیشتر جنبه اقتصادی و بازاریابی برند را نشان می دهد. وصف استقلال برند در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یکی از شرایط قابل حمایت در این ماده عنوان شده است. علاوه بر این باید گفت که عدم رقابت منصفانه براساس آن چه که در کنوانسیون پاریس قید شده است قابلیت ارجاع و استناد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal analysis to protect brand owners against unfair use

نویسندگان [English]

 • Mostafa Mozafari 1
 • maryam aminian 2

1 professor

2 master of private low

چکیده [English]

The most important way to legally enhance brand credibility is to look at the brand as an independent entity. Under these circumstances, the brand becomes a commercial commodity that can be easily protected in various legal situations. Brand independence means that there is no need for the brand to necessarily communicate with the product or service that contains the brand. Among the problems and challenges facing the brand is that the brand may not reflect the nature and quality of the goods and services introduced. According to the studies conducted in this article, we came to the conclusion that the description of brand independence has two important effects, one of which is the ability to transfer and the second important effect of this description is related to the transfer of mobile information. It is with the brand that this effect seems to show more of the economic and marketing aspects of the brand. The description of brand independence is mentioned in paragraph 4 of Article 15 of the TRIPS Agreement and is mentioned as one of the conditions that can be upheld in this article. In addition, it should be noted that the lack of fair competition can be referred to and cited based on what is stated in the Paris Convention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand
 • description
 • independence
 • unfair
 • transfer
 • competition
دوره 22، شماره 53 - شماره پیاپی 53
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1400
صفحه 297-312
 • تاریخ دریافت: 16 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1400