تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه

2 استاد دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از فناوری­هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده­ای دارد دوربین مداربسته می‌باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره­گیری از فناوری فوق می­باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می‌آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می­کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه­ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله­ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection of jurisprudence in herrziat of supervision through CCTV

نویسندگان [English]

 • habibollah choopani 1
 • Ali Akbar Izadi Fard 2
 • mohammad mohseni dehkalani 3
3 university of mazandaran
چکیده [English]

One of the technologies that is in the current era is to use CCTV to monitor places and facilities, control over traffic and prevent the abduction of property. The current condition of human life is such that in some places, the only way to protect and protect property is to use the technology above. The key question in this article is whether theft of a camera-equipped location is eligible for theft of amulets. The answer to this question is to address another fundamental problem, and what is the meaning of the concept of amulet? If there is evidence of monitoring constraint, is the evidence to include monitoring and monitoring through CCTV? The authors, referring to the proofs that the text of the article suggests, is sufficient to observe and observe the truth of the title of Amber, and with the acceptance of development in the case, today, the camera-equipped location, with the fulfillment of the conditions, is the case of robbery of the location Find out.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jurisprudence
 • Amulet
 • CCTV
 • supervision
دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 46
مقالات پژوهشی
اسفند 1396
صفحه 27-48
 • تاریخ دریافت: 10 آبان 1396
 • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1396
 • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1396