موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 45
1. واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-124

10.30497/law.2019.2541

فاطمه افشاری؛ ولی رستمی


2. الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-146

10.30497/law.2019.2542

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


3. تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 397-420

10.30497/law.2019.2377

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان


4. تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 543-566

10.30497/law.2019.2383

هادی طحان نظیف


5. نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-90

10.30497/law.2018.2302

محسن ایرج؛ خیرالله پروین


6. رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-118

10.30497/law.2018.2303

اسماعیل آجرلو؛ فیروز اصلانی


7. ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-71

10.30497/law.2018.2142

عثمان سالاری؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ بیژن عباسی لاهیجی


8. ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-96

10.30497/law.2018.2143

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ مهدی فلاحیان


9. تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-122

10.30497/law.2018.2144

محمد زرشگی؛ محمد جلالی


10. ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-148

10.30497/law.2018.2145

سمیرا متقی؛ آناهیتا سیفی؛ مجید درودیان


11. مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-170

10.30497/law.2018.2146

مصطفی مبارکی؛ محمدکاظم عمادزاده؛ غلامحسین مسعود


12. خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-80

10.30497/law.2017.2092

هادی طحان نظیف؛ رضا احسانی


15. نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-77

10.30497/law.2015.1667

غلامحسین الهام؛ محمدامین ابریشمی راد


16. ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون)

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-100

10.30497/law.2015.1668

ولی رستمی؛ محمد برزگر خسروی


17. مبانی اخذ مالیات‌های گمرک

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-52

10.30497/law.2013.1487

حسین‌علی سعدی؛ صادق الهام


20. پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-26

10.30497/law.2013.1458

حمید اسدی؛ محمد جواد جاوید؛ محمدحسین دری کفرانی


21. تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-70

10.30497/law.2013.1460

علی مشهدی؛ اسماعیل کشاورز


22. نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی)

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-126

10.30497/law.2013.1462

توکل حبیب‌زاده؛ اسماعیل آجرلو


24. چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-38

10.30497/law.2012.1012

علیرضا عالی پناه؛ عزیزالله فضلی


25. نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-94

10.30497/law.2012.1014

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف