1. علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

10.30497/law.2019.2533

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده


2. سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-76

10.30497/law.2019.2539

عباس زراعت؛ محمد صادق چاووشی؛ هادی کرامتی معز


3. جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 169-194

10.30497/law.2019.2544

نسرین کریمی


4. واکاوی جرم‌انگاری ترک‌فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-216

10.30497/law.2019.2545

مجید قورچی‌بیگی


5. متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 495-520

10.30497/law.2019.2494

عاطفه عباسی


6. بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-48

10.30497/law.2018.2295

علی غلامی


7. از شناسایی « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-180

10.30497/law.2018.2306

غلامحسن کوشکی؛ رضا موسوی آزاده


8. تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-48

10.30497/law.2018.2141

حبیب اله چوپانی مرسی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


9. حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-56

10.30497/law.2017.2091

رضا شکری؛ مهدی شیدائیان؛ سید محمود میر خلیلی


10. نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-108

10.30497/law.2017.2093

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی


11. بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-184

10.30497/law.2017.2096

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی


12. جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-182

10.30497/law.2016.1841

ابراهیم اسلامی


13. حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-137

10.30497/law.2016.1824

مجتبی جاویدی


14. عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-78

10.30497/law.2015.1767

عبدالعلی توجهی؛ امیر اعتمادی


15. مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-77

10.30497/law.2013.1488

علی غلامی


16. اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-72

10.30497/law.2012.1013

علی غلامی


17. بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 157-188

10.30497/law.2012.1017

محمد هادی ساعی؛ رضا باباخانی


18. وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-132

10.30497/law.2012.1029

عبدالعلی توجهی؛ محمدهادی توکل پور


19. تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 151-176

10.30497/law.2012.1037

حسین علی سعدی؛ حسین خدایار


20. افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-62

10.30497/law.2012.1060

علی غلامی


21. بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-88

10.30497/law.2012.1061

وحید یامین پور


22. بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-55

10.30497/law.2012.1241

جلیل محبی


23. مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31

10.30497/law.2012.1248

جعفر کوشا؛ رحمت‌اله رضایی


24. مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 91-141

10.30497/law.2012.1251

مهدی چوپانی


25. بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 141-159

10.30497/law.2012.1252

حسنعلی موذن زادگان؛ حسن غلامعلی زاده