موضوعات = حقوق جزا
تعداد مقالات: 29
1. علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

10.30497/law.2019.2533

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده


8. تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-48

10.30497/law.2018.2141

حبیب اله چوپانی مرسی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


9. حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-56

10.30497/law.2017.2091

رضا شکری؛ مهدی شیدائیان؛ سید محمود میر خلیلی


10. نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-108

10.30497/law.2017.2093

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی


11. بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-184

10.30497/law.2017.2096

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی


14. عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-78

10.30497/law.2015.1767

عبدالعلی توجهی؛ امیر اعتمادی


16. اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-72

10.30497/law.2012.1013

علی غلامی


17. بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 157-188

10.30497/law.2012.1017

محمد هادی ساعی؛ رضا باباخانی


18. وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-132

10.30497/law.2012.1029

عبدالعلی توجهی؛ محمدهادی توکل پور


19. تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 151-176

10.30497/law.2012.1037

حسین علی سعدی؛ حسین خدایار


20. افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-62

10.30497/law.2012.1060

علی غلامی


23. مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31

10.30497/law.2012.1248

جعفر کوشا؛ رحمت‌اله رضایی


24. مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 91-141

10.30497/law.2012.1251

مهدی چوپانی


25. بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 141-159

10.30497/law.2012.1252

حسنعلی موذن زادگان؛ حسن غلامعلی زاده