موضوعات = حقوق جزا
علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-24

10.30497/law.2019.2533

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده


تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته

دوره 18، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 27-48

10.30497/law.2018.2141

حبیب اله چوپانی مرسی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 29-56

10.30497/law.2017.2091

رضا شکری؛ مهدی شیدائیان؛ سید محمود میر خلیلی


نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 81-108

10.30497/law.2017.2093

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی


بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 159-184

10.30497/law.2017.2096

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی


بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران

دوره 13، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 157-188

10.30497/law.2012.1017

محمد هادی ساعی؛ رضا باباخانی


وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

دوره 12، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 101-132

10.30497/law.2012.1029

عبدالعلی توجهی؛ محمدهادی توکل پور


تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

دوره 12، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 151-176

10.30497/law.2012.1037

حسین علی سعدی؛ حسین خدایار


مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

دوره 10، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 5-31

10.30497/law.2012.1248

جعفر کوشا؛ رحمت‌اله رضایی


مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود

دوره 10، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 91-141

10.30497/law.2012.1251

مهدی چوپانی


بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

دوره 10، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 141-159

10.30497/law.2012.1252

حسنعلی موذن زادگان؛ حسن غلامعلی زاده