موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 102
1. تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-50

10.30497/law.2019.2535

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


2. تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-96

10.30497/law.2019.2540

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزایی؛ نادر مختاری افراکتی


3. الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-146

10.30497/law.2019.2542

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


4. نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-168

10.30497/law.2019.2543

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزادکلائی


6. قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 247-270

10.30497/law.2019.2547

علی طهماسبی؛ علی شیرازی


7. قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-300

10.30497/law.2019.2548

مهدی رشوند؛ مهدی ناصر


8. مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 279-300

10.30497/law.2019.2372

عباس کریمی؛ مهران لطفی فروشانی


9. بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 301-318

10.30497/law.2019.2373

محمد رسول آهنگران


10. مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 319-342

10.30497/law.2019.2374

محمد جواد ارسطا؛ مهدی ممی زاده


14. ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-26

10.30497/law.2018.2294

اسماعیل نعمت الهی


15. اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-68

10.30497/law.2018.2296

علیرضا نورآبادی؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی


16. حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-132

10.30497/law.2018.2304

پوریا رضی؛ ابراهیم عبدی پور فرد


17. مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-154

10.30497/law.2018.2305

عبداله خطیب؛ محمدرضا فلاح؛ علی تولایی


18. تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 181-208

10.30497/law.2018.2307

محمود کاظمی؛ رحیم پیلوار


19. شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 209-234

10.30497/law.2018.2308

سید مهدی دادمرزی؛ روح‌الله رضایی


20. مطالعه تطبیقی فروش خودیاری

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-256

10.30497/law.2018.2309

سید مهدی موسوی؛ احمد حسنی کارمزدی؛ احمد امیر معزی


21. واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 257-278

10.30497/law.2018.2310

ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ سیدمحمدصادق موسوی؛ محسن امامی قشلاق


22. واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

10.30497/law.2018.2140

محمود حکمت نیا؛ میثم نظری علوم


23. بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-28

10.30497/law.2017.2090

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری


25. واکاوی فقهی مسئله استقلال داور

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-159

10.30497/law.2017.2095

حسین هوشمند فیروزآبادی