1. مشروطه‌گرایی در جامعه بین‌المللی

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 319-344

10.30497/law.2020.13658.2632

فضل الله موسوی؛ حسین خلف رضایی


2. واکاوی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی ایران

دوره 20، شماره 50، پاییز و زمستان 1398، صفحه 499-526

10.30497/law.2020.2698

آیت مولایی؛ فردین مرادخانی


3. نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-90

10.30497/law.2018.2302

محسن ایرج؛ خیرالله پروین


4. تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-122

10.30497/law.2018.2144

محمد زرشگی؛ محمد جلالی


5. بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-179

10.30497/law.2013.1492

غلامحسین الهام؛ سید مصطفی میرمحمدی میبدی


6. پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-26

10.30497/law.2013.1458

حمید اسدی؛ محمد جواد جاوید؛ محمدحسین دری کفرانی


7. نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی)

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-126

10.30497/law.2013.1462

توکل حبیب‌زاده؛ اسماعیل آجرلو


8. خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-100

10.30497/law.2012.1028

غفور خویینی؛ سهیل ذوالفقاری