تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 251
تعداد نویسندگان 420
تعداد مشاهده مقاله 1,486,206
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 331,336
نسبت مشاهده بر مقاله 5921.14
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1320.06
تعداد مقالات ارسال شده 2,138
تعداد مقالات رد شده 1,702
تعداد مقالات پذیرفته شده 106
درصد پذیرش 5
زمان پذیرش (روز) 303
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 213

دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه حقوق اسلامی»

دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» به کوشش دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به سردبیری استاد  دکتر  الماسی، به موجب نامه شماره 196191/3 و جلسه مورخ 22/9/91 کمیسیون بررسی و تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 (پاییز و زمستان 1390) دارای درجه «علمی» می‌باشد. به موجب مصوبه گروه دبیران، این پژوهشنامه صرفا مقالات «پژوهشی» را منتشر می نماید. 

در این دوفصلنامه از دو دسته مقالات پژوهشی استقبال می‌شود: دستۀ اول، متمرکز بر شیوه مبنایی و نظری و شیوۀ تعامل حقوق، فقه، فلسفه با حقوق است. این دست مقالات با تأکید بر نظریه‌های مبنایی حقوق اسلامی سعی در واکاوی و ارائۀ نظریۀ جدید در ادبیات حقوقی کشور دارد. دستۀ دیگر مقالات، مقالاتی است که سعی می‌کند مشکلات و مسائل حقوقی را در عرصۀ عمل، با نگاه مبتنی بر نیازهای نظام جمهوری اسلامی حل کند. به‌عبارت دیگر، در دستۀ دوم مقالات سعی در ارائۀ راهکاری‌هایی مناسب جهت رفع چالش‌های حقوقی است که نظام جمهوری اسلامی به سبب ماهیت اسلامی آن دست به گریبان است. امید است با تعامل این دو دسته از مقالات، جامعة علمی- حقوقی کشور شاهد ارائۀ مقالاتی بدیع، در مرز‌های دانش در مطالعات حقوق، فقه فلسفه و سایر علوم مورد نیاز جهت رفع مشکلات و ارائۀ راهکارها و نظریات در فضای علمی و عملی حقوق باشد و این مجله به غنای ادبیات حقوق در کشور بیافزاید.

شماره جاری: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 53، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-346 

مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

5. مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان

صفحه 91-114

10.30497/law.2021.241314.3070

عباس منصورآبادی؛ هادی کرامتی معز؛ علیرضا کارگر شریف آباد


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

8. احسان بر خود

صفحه 183-210

10.30497/law.2021.239221.2882

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ احمد احسانی فر؛ سید محمد حسن سیادت؛ رضا پورموسوی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

10. تحلیل مفاد و آثار نظریه جعل و تقریر در تبیین ماهیت شرط

صفحه 245-274

10.30497/law.2021.238783.2836

علیرضا عالی‌پناه؛ سید حمید رضا ملیحی


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

11. تأملی بر مفهوم برابری در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی

صفحه 275-296

10.30497/law.2021.15110.2808

معین صباحی گراغانی؛ ابوالفضل رنجبری؛ غلامحسین مسعود


مقاله پژوهشی(حقوق مالکیت فکری)

12. تحلیل حقوقی حمایت از مالکین برند در برابر استفاده غیرمنصفانه

صفحه 297-312

10.30497/law.2021.239764.2934

مصطفی مظفری؛ مریم امینیان


ابر واژگان