دوره و شماره: دوره 20، شماره 49، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 

علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

1. علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

صفحه 1-24

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 25-50

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران

صفحه 77-96

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزایی؛ نادر مختاری افراکتی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

صفحه 125-146

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


شناسنامه علمی شماره

13. شناسنامه