دوره و شماره: دوره 18، شماره 46، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-170 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر

صفحه 5-26

محمود حکمت نیا؛ میثم نظری علوم


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

2. تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته

صفحه 27-48

حبیب اله چوپانی مرسی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا

صفحه 49-71

عثمان سالاری؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ بیژن عباسی لاهیجی


4. ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

صفحه 73-96

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ مهدی فلاحیان


6. ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن

صفحه 123-148

سمیرا متقی؛ آناهیتا سیفی؛ مجید درودیان


7. مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران

صفحه 149-170

مصطفی مبارکی؛ محمدکاظم عمادزاده؛ غلامحسین مسعود