1. بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین

صفحه 5-31

حیدر باقری‌اصل


2. جایگاه حسن نیت در فقه امامیه

صفحه 33-57

سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ عباس باقری


3. بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی

صفحه 59-90

محمد ساردویی‌نسب؛ احد طاهری


4. مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی

صفحه 91-117

علی غلامی؛ جمال‌الدین حسین‌زاده


5. روابط قراردادی در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی

صفحه 119-149

مهرداد مهربخش؛ مهدی عباسی سرمدی


6. جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران

صفحه 151-179

مهدی شهابی


7. تأثیر تغذیه بر کج‌روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام

صفحه 181-212

فرید محسنی


8. ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت

صفحه 213-249

محمدرضا ویژه