دوره و شماره: دوره 15، شماره 39، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-264 
2. جایگاه حسن نیت در فقه امامیه

صفحه 33-57

سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ عباس باقری


4. مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی

صفحه 91-117

علی غلامی؛ جمال‌الدین حسین‌زاده