دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-336 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا

صفحه 5-55

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسن جلالی


2. حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه

صفحه 55-92

محمود باقری؛ مهدی رشوند بوکانی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 93-127

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. نسب طفل متولد از رحم جایگزین

صفحه 127-201

محمد روشن؛ عاصف حمد الهی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

5. رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

صفحه 201-257

حمید رضا نیکو گفتار صفا


7. تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول»

صفحه 287-319

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ محمدجواد ولی‌زاده