دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-224 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

صفحه 5-24

محمد حسن حائری؛ احسان علی اکبری بابوکانی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

2. افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق

صفحه 25-62

علی غلامی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه

صفحه 89-120

روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

5. حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

صفحه 121-152

محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7. شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟

صفحه 189-206

نجادعلی الماسی؛ سید احمد طباطبایی