نمایه نویسندگان

آ

 • آجرلو، اسماعیل وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانون‎گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی(ره) [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 193-231]
 • آجرلو، اسماعیل نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی) [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 99-126]
 • آجرلو، اسماعیل رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 91-118]
 • آخوندی، روح¬الله مفهوم جهل [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 95-124]
 • آرین، محمد بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 157-188]
 • آزادداور، مهدی تقاص، سببی در سقوط تعهدات [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 29-69]
 • آقایی طوق، مسلم بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامِر [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 33-59]
 • آقا موسی تهرانی، رضا توابع مبیع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 121-150]
 • آقاموسی طهرانی، رضا ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 127-156]
 • آهنگران، محمد رسول بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]

ا

 • ابریشمی راد، محمدامین نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 55-77]
 • احسانی، رضا خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 57-80]
 • احسان‌پور، سیدرضا مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 215-264]
 • احمدی فر، رسول مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 109-124]
 • اخوان‌فرد، مسعود مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 181-212]
 • ایرج، محسن نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 69-90]
 • ارسطا، محمد جواد مسئولیت مدنی ناشی از تقنین [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 319-342]
 • ایزانلو، محسن عزل وکیل [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 55-91]
 • ایزانلو، محسن ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • ایزدی فرد، علی اکبر تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 27-48]
 • اسدی، حمید صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • اسدی، حمید پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 5-26]
 • اسدی، حمید ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 79-102]
 • اسدی، محمد حسن اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 141-172]
 • اسکینی، ربیعا بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 55-87]
 • اسکینی، ربیعا بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 105-129]
 • اسکینی، ربیعا ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 127-156]
 • اسکندریان، حسن مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 139-161]
 • اسلامی، ابراهیم جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 157-182]
 • اسماعیلی، محسن نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 73-94]
 • اسماعیلی، محسن شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 151-190]
 • اسماعیلی، محسن توابع مبیع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 121-150]
 • اسماعیلی، محسن مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 153-188]
 • اسماعیلی، محسن تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 93-127]
 • اسماعیلی، محسن فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 5-29]
 • اسماعیلی، محسن ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 27-49]
 • اسماعیلی، مهدی آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • اصلانی، فیروز رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 91-118]
 • اعتمادی، امیر عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 51-78]
 • افشاری، فاطمه امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 51-81]
 • افشاری، فاطمه واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 97-124]
 • افشارنیا، طیب صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • افشارنیا، طیب بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 31-55]
 • اکبری دهنو، میثم تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 71-98]
 • الماسی، نجادعلی شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟ [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 189-206]
 • الماسی، نجادعلی بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 27-46]
 • الهام، صادق مبانی اخذ مالیات‌های گمرک [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 27-52]
 • الهام، غلامحسین بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 155-179]
 • الهام، غلامحسین نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 55-77]
 • امامی قشلاق، محسن واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 257-278]
 • امانی، مسعود تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 151-180]
 • امیر معزی، احمد مطالعه تطبیقی فروش خودیاری [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 235-256]
 • امینی طامه، علیرضا الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 125-146]
 • ایوبی، مژده تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 129-156]

ب

 • باباخانی، رضا بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 157-188]
 • بادینی، حسن شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 5-31]
 • باقری، عباس جایگاه حسن نیت در فقه امامیه [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 33-57]
 • باقری، محمود حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 55-92]
 • باقری‌اصل، حیدر بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 5-31]
 • برزگر خسروی، محمد ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 77-100]
 • بیگدلی، سعید تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 133-160]
 • بیگدلی، عطاءالله اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 191-243]
 • بیگدلی، عطاءالله مالکیت مافی‌الذمه در حقوق ایران، فرانسه، مصر و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 45-84]
 • بیگدلی، عطاءالله حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 125-150]
 • بهادری جهرمی، علی مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 87-120]
 • بهادری جهرمی، علی مسؤولیت مدنی دولت [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 69-105]
 • بهرامی احمدی، حمید آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟) [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 5-29]
 • بهرامی‌احمدی، حمید مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ در فقه‌ و حقوق ایران‌ [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 121-150]

پ

 • پارساپور، محمدباقر تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 71-98]
 • پارساپور، محمدباقر آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • پروین، خیرالله نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 69-90]
 • پیلوار، رحیم تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 181-208]
 • پورحسینی، محمدجواد بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]
 • پورسید، بهزاد اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 125-156]
 • پورسید، بهزاد احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 189-243]
 • پورکیانی، محمد بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 5-26]
 • پورمولا، سید محمد هاشم حق و حکم در فقه امامیه [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 65-86]
 • پور مولا، سید هاشم جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 5-36]

ت

 • تاتاری، محمدمهدی تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 101-128]
 • تقی پور، بهرام حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 369-396]
 • تقی‌زاده، ابراهیم جایگاه حسن نیت در فقه امامیه [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 33-57]
 • توجهی، عبدالعلی وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 101-132]
 • توجهی، عبدالعلی منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 145-197]
 • توجهی، عبدالعلی عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 51-78]
 • توحیدی مهر، احسان تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 25-50]
 • توکل پور، محمدهادی وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 101-132]
 • توکلی کیا، امید شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 151-190]
 • تولایی، علی مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 133-154]

ج

 • جاوید، محمدجواد فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • جاوید، محمد جواد جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 5-28]
 • جاوید، محمد جواد حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 121-152]
 • جاوید، محمد جواد از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • جاوید، محمد جواد پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 5-26]
 • جاویدی، مجتبی حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 115-137]
 • جاویدی، مجتبی نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 81-108]
 • جعفری، علی اکبر بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • جعفریان، علیرضا بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 55-87]
 • جعفریان، علیرضا بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 105-129]
 • جعفری بهزادکلائی، محسن نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 147-168]
 • جلالی، حسن کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 5-55]
 • جلالی، محمد تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 97-122]
 • جوادی، محمدحسن بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]
 • جواهری طهرانی، محمد از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]

چ

 • چاووشی، محمد صادق سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 51-76]
 • چوپانی، مهدی مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 91-141]
 • چوپانی مرسی، حبیب اله تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 27-48]

ح

 • حیاتی، علی عباس مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه) [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 257-289]
 • حیاتی، علی عباس مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 185-206]
 • حیاتی، علی‌عباس انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 5-25]
 • حائری، محمدحسن نسبت‌سنجی بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین و غیرمعین [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 79-100]
 • حائری، محمد حسن عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 5-24]
 • حبیبی، سینا ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • حبیب‌زاده، توکل مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 155-193]
 • حبیب‌زاده، توکل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 61-98]
 • حبیب‌زاده، توکل نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی) [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 99-126]
 • حبیب‌زاده، توکل بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 91-120]
 • حسینی، سید جعفر خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 29-54]
 • حسین زاده، جمال الدین علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 1-24]
 • حسین زاده، جواد وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 207-231]
 • حسین‌زاده، جمال‌الدین مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 91-117]
 • حسنی کارمزدی، احمد مطالعه تطبیقی فروش خودیاری [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 235-256]
 • حکمت نیا، محمود واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 5-26]
 • حمیدی، مهدی نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 81-108]
 • حمداللهی، عاصف بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 27-46]
 • حمد الهی، عاصف نسب طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 127-201]
 • حمدالهی، عاصف احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 189-243]
 • حمیدزاده، محمد حسین تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 151-180]

خ

 • خدایار، حسین تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 151-176]
 • خدارحمی، نسرین ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 421-446]
 • خرّاطها، محمد طه نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • خزایی، سید علی مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 105-127]
 • خزائی، سید علی نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 129-154]
 • خطیب، عبداله مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 133-154]
 • خویینی، غفور خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی) [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 79-100]
 • خوئینی، غفور مصلحت و مسائل نوظهور حقوق [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 5-26]

د

 • دادمرزی، سید مهدی شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 209-234]
 • داین، جنت بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 157-188]
 • دانش‌پژوه، مصطفی تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 85-120]
 • داوری، محسن مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 87-113]
 • درخشان، داور تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 397-420]
 • دری کفرانی، محمدحسین پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 5-26]
 • درودیان، مجید ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 123-148]

ذ

 • ذوالفقاری، سهیل خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی) [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 79-100]

ر

 • رجالی، محسن بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 27-46]
 • رحیمی، حبیب الله ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 421-446]
 • رحیمی، سید علی اصغر ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 145-191]
 • رحیمی، سید علی‌اصغر شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 5-31]
 • رحیمی، محمد مهدی تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 159-189]
 • رزاقی، کیانوش مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 133-150]
 • رزمی، محمدجواد خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 29-54]
 • رستمی، ولی تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 27-64]
 • رستمی، ولی تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 113-145]
 • رستمی، ولی مسؤولیت مدنی دولت [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 69-105]
 • رستمی، ولی ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 77-100]
 • رستمی، ولی مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 5-21]
 • رستمی، ولی واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 97-124]
 • رسوق، محسن تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، ‌سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین‌المللى سازمان ملل متحد (1980) [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 183-224]
 • رشیدی احمدآبادی، محمدرضا بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 26-46]
 • رشوند، مهدی قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 271-300]
 • رشوند بوکانی، مهدی حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 55-92]
 • رضی، پوریا حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 119-132]
 • رضایی، رحمت‌اله مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 5-31]
 • رضایی، روح‌الله شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 209-234]
 • رضایی‌زاده، محمدجواد الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 125-146]
 • رضایی نژاد، همایون مصلحت و مسائل نوظهور حقوق [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 5-26]
 • رهامی، محسن واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • روشن، محمد نسب طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 127-201]

ز

 • زراعت، عباس سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 51-76]
 • زرشگی، محمد تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 97-122]
 • زرکلام، ستار حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی(مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 173-196]
 • زمان زاده بهبهانی، مهری واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]

س

ش

 • شاکری، محسن وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 197-233]
 • شاملی، نصرالله پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 177-198]
 • شاملی، نصرالله وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 197-233]
 • شیدائیان، مهدی حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 29-56]
 • شیرازی، علی قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 247-270]
 • شیرخانی، پوریا مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 47-68]
 • شریف‌زاده، محمدجواد نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • شعبانی، هادی ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • شکاری، روشنعلی تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 89-120]
 • شکری، رضا حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 29-56]
 • شهابی، مهدی جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 151-179]
 • شهابی، مهدی تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 129-156]
 • شهبازی نیا، مرتضی مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 133-150]

ص

 • صفایی، سید حسین نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 5-28]

ط

 • طاهری، احد بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 59-90]
 • طباطبایی، سید احمد شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟ [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 189-206]
 • طحان نظیف، هادی نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 73-94]
 • طحان نظیف، هادی تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 93-127]
 • طحان نظیف، هادی خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 57-80]
 • طحان نظیف، هادی تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 543-566]
 • طهماسبی، علی قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 247-270]

ظ

 • ظهوری، سمیه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 447-466]

ع

 • عابدینی، حسین حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 369-396]
 • عالی پناه، علیرضا چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 5-38]
 • عالی پناه، علیرضا بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 37-67]
 • عالی‌پناه، علیرضا تبارشناسی عدالت حقوقی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 5-44]
 • عالی‌پناه، علیرضا نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 91-113]
 • عباسی، عاطفه متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 495-520]
 • عباسی، محمدحسین ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]
 • عباس‌پور، سبحان نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 91-113]
 • عباسی حسین‌آبادی، حسن تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول» [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 287-319]
 • عباسی سرمدی، مهدی روابط قراردادی در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 119-149]
 • عباسی سرمدی، مهدی حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 369-396]
 • عباسی لاهیجی، بیژن ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 49-71]
 • عبدی پور فرد، ابراهیم حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 119-132]
 • عبدی‌پور فرد، ابراهیم ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 33-50]
 • عرب زاده، علی مبانی فقهی حقوق محیط زیست [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 189-206]
 • عسگری، جعفر نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 5-28]
 • علی اکبری، احسان پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 177-198]
 • علی اکبری بابوکانی، احسان عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 5-24]
 • علی‌اکبری بابوکانی، احسان وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 197-233]
 • عمادزاده، محمدکاظم مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 149-170]
 • عمرانی، علی واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 521-542]

غ

 • غلامی، علی اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 39-72]
 • غلامی، علی حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 29-46]
 • غلامی، علی افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 25-62]
 • غلامی، علی تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 159-189]
 • غلامی، علی مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 53-77]
 • غلامی، علی مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 91-117]
 • غلامی، علی بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 5-26]
 • غلامی، علی بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 27-48]
 • غلامی، علی علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 1-24]
 • غلامعلی زاده، حسن بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 141-159]
 • غمامی، سید محمد مهدی مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 153-188]
 • غمامی، سید محمد مهدی ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 73-96]
 • غمامی، سید محمد مهدی تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 397-420]
 • غمامی، سید محمدمهدی مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 129-154]

ف

 • فخاری، امیرحسین ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]
 • فرزانگان، محمد بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 447-466]
 • فضلی، عزیزالله چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 5-38]
 • فضلی، عزیز الله تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 27-64]
 • فلاح، محمدرضا مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 133-154]
 • فلاحیان، مهدی ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 73-96]
 • فهیمی، عزیز الله مبانی فقهی حقوق محیط زیست [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 189-206]
 • فهیمی، عزیزاله‌ مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ در فقه‌ و حقوق ایران‌ [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 121-150]

ق

 • قاسمی، محسن آثار ایفاء در تعهدات قراردادی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 187-214]
 • قبولی درافشان، سید محمدمهدی حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 121-150]
 • قبولی درافشان، سید محمدمهدی مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 47-68]
 • قربانی قلجلو، مهدی منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 145-197]
 • قریشی، سیدمهدی بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]
 • قظبی، میلاد فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 5-29]
 • قورچی‌بیگی، مجید واکاوی جرم‌انگاری ترک‌فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 195-216]

ک

 • کاظمی، محمود تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 181-208]
 • کیخافرزانه، محمد امین اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 125-156]
 • کیخافرزانه، محمدامین مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 181-212]
 • کدخدامرادی، کمال ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 73-96]
 • کدخدامرادی، کمال تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 397-420]
 • کرامتی معز، هادی سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 51-76]
 • کریمی، عباس مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 279-300]
 • کریمی، نسرین جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 169-194]
 • کریمیان، اسماعیل تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 89-120]
 • کشاورز، اسماعیل تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 47-70]
 • کوشا، جعفر مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 5-31]
 • کوشکی، غلامحسن از شناسایی « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 155-180]
 • کوشکی، محمد صادق وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانون‎گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی(ره) [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 193-231]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 49-71]

ل

 • لشکری، محمد نسبت‌سنجی بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین و غیرمعین [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 79-100]
 • لطفی، اسدالله بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 101-132]
 • لطفی فروشانی، مهران مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 279-300]

م

 • مافی، همایون بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 447-466]
 • مبارکی، مصطفی مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 149-170]
 • متقی، سمیرا ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 123-148]
 • مجتهد سلیمانی، ابوالحسن واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 257-278]
 • محبی، جلیل بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 5-55]
 • محسنی، سعید اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 99-139]
 • محسنی، سعید حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 121-150]
 • محسنی، فرید تأثیر تغذیه بر کج‌روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 181-212]
 • محسنی دهکلانی، محمد بازجستی فقهی در ماهیت قوادی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 151-180]
 • محسنی دهکلانی، محمد تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 27-48]
 • محمدی، سام نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 147-168]
 • محمددوست، علی حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 121-152]
 • محمد زاده، مسلم ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]
 • مختاری افراکتی، نادر تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 77-96]
 • میر خلیلی، سید محمود حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 29-56]
 • میرشکاری، عباس عزل وکیل [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 55-91]
 • میرمحمدی میبدی، سید مصطفی بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1392، صفحه 155-179]
 • مسعود، غلامحسین مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 149-170]
 • مشهدی، علی تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم [دوره 13، شماره 36، 1392، صفحه 47-70]
 • مشهدی زاده، علیرضا بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 129-145]
 • مصباحی مقدم، غلامرضا کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 5-55]
 • مصطفوی، دکترسید مصطفی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 215-264]
 • مصطفوی، سید مصطفی ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 145-191]
 • مصطفوی، سید مصطفی بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 31-55]
 • ممی زاده، مهدی مسئولیت مدنی ناشی از تقنین [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 319-342]
 • منصوری، فرنگیس بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 91-120]
 • مهاجرانی، علی ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 27-49]
 • مهدوی عادلی، محمدحسین خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 29-54]
 • مهربخش، مهرداد روابط قراردادی در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 119-149]
 • موحدی فرد، محمد مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 47-68]
 • موذن زادگان، حسنعلی بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 141-159]
 • موسوی، امیرحسام واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 521-542]
 • موسوی، سیدمحمدصادق واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 257-278]
 • موسوی، سید مهدی مطالعه تطبیقی فروش خودیاری [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 235-256]
 • موسوی آزاده، رضا از شناسایی « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 155-180]
 • موسویان، سید عباس ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]

ن

 • ناجی زواره، مرتضی واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • ناصر، مهدی قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 271-300]
 • نامی، محسن جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 5-28]
 • نجفی، احمد تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 113-145]
 • نظری علوم، میثم واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 5-26]
 • نعمت الهی، اسماعیل ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 5-26]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم جایگاه حسن نیت در فقه امامیه [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 33-57]
 • نیک‌نژاد، جواد وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 103-124]
 • نیکوگفتارصفا، حمیدرضا مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 155-193]
 • نیکو گفتار صفا، حمید رضا رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 201-257]
 • نوری، سمیه تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 77-96]
 • نورآبادی، علیرضا نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 91-113]
 • نورآبادی، علیرضا اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 49-68]

و

 • ویژه، محمدرضا ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 213-249]
 • ویژه، محمدرضا امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 51-81]
 • ولی‌زاده، محمدجواد تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول» [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 287-319]

ه

 • هادی، حامد مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه) [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 257-289]
 • هاشمی، سید علی تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 67-98]
 • هوشمند فیروزآبادی، حسین واکاوی فقهی مسئله استقلال داور [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 135-159]

ی

 • یامین پور، وحید بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 63-88]
 • یزدانیان، علیرضا مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 343-368]