بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

چکیده

ناکارآمدی نظام توثیق اموال در کشور ما باعث شده است نویسندگان حقوقی به معرفی راهکارهای جایگزین توثیق اموال بپردازند تا از این طریق نارسایی‏های نظام حاکم بر رهن تا اندازه‎ای جبران شود. یکی از این روش‎ها که البته هنوز در کشور ما رواج فراوانی ندارد، استفاده از نهاد بیمه عمر مانده بدهکار است. این نهاد در قوانین فعلی آورده نشده و نیز شرایط و احکام آن مشخص نگردیده است؛ لذا شناخت این نهاد و شرایط و احکام آن می‎تواند به رواج بیشتر آن کمک نماید. نهاد بیمه عمر مانده بدهکار در واقع حدّ فاصل بیمه‌های اشخاص و بیمه‎های اموال است و خصوصیاتی از هر دو نهاد را در خود دارد؛ لیکن این نهاد دارای ویژگی‎های خاصی است که آن ‎را از بیمه‎های زندگی، متمایز و به بیمه‎های اموال نزدیک می‎کند. در این بیمه انتقال خطر عدم پرداخت وام به بیمه‎گر منتقل می‎شود و در ازای آن وام‎دهنده به‌ عنوان ذینفع بیمه تعیین می‎شود. در این نهاد برخلاف سایر بیمه‎های زندگی، سرمایه سیر نزولی دارد و تابعی از مانده بدهکاری اعتبارگیرنده است، پرداخت حق بیمه اجباری است و نیز ذینفع پس از تعیین قابل عزل نیست. با عنایت به کارآیی این نهاد از حیث پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و نیز مطلوبیت این نهاد برای متقاضیان أخذ تسهیلات، لازم است قوانین ناظر بر حوزه وثایق بانکی و نیز قراردادهای اعطای تسهیلات در راستای رواج بیشتر این نهاد مورد اصلاح قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mortgage Protection Policy: New Tools for Impawn

نویسندگان [English]

 • Seyedali Khazai 1
 • Saeed Siahbidi Kermanshahi 2
 • hadi dehnavi 3

1 Assistant Professor at kharazmi university, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Master of Islamic Studies and Law, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The ineffectiveness of the mortgage regime in our country has led legal
writers to introduce alternatives instead of mortgage so that the failure of the
mortgage regime partially to be less. One of these methods that still is not
prevalent in our country is using of the mortgage protection policy. Ii not
listed in the current legislation and not express its provisions; therefore
understanding this institution and its provisions can helps to this institution
Is more common. Mortgage protection policy located between the property
insurance and life insurance and There are features of both institutions in this
insurance; but this institution has certain characteristics that distinct it from
life insurance and close to property insurance. In this insurance the risk of
non-payment of loans transferred to the insurer in exchange for the lender is
determined as the beneficiary of insurance. In this institution, unlike other
life, investment is reduced and the investment is the amount of remaining
debt, payment of premium is compulsory and also the beneficiary is
irrevocable. Given the effectiveness of this contract in terms of covering the
risk of non-repayment of the loan as well as the suitability of this contract
for the applicants, it is necessary to amend the rules on banking and loan
contracts in order to further extend this contract.

کلیدواژه‌ها [English]

 • collateral assignement
 • life insurance
 • Loan
 • mortgage protection policy
 • property insurance

دوره 21، شماره 51
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1399
صفحه 201-222
 • تاریخ دریافت: 11 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 14 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1398