نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانان

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) پردیس خواهران، تهران، ایران

2 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) پردیس خواهران، تهران، ایران.

چکیده

حقوق کیفری اطفال به دنبال تدوین چارچوب‌های لازم در مبارزه با بزهکاری کودکان و نوجوانان با هدف دستیابی به شیوه‌های صحیح مبارزه با بزهکاری این گروه و اصلاح و درمان مرتکبان زیر 18 سال جرایم است. بر این اساس واکنش جامعه به جرایم اطفال و نوجوانان باید متناسب با این اهداف، تنظیم گردد که این هدف در تدوین مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به روشنی قابل ملاحظه است. هرچند این قانون، مجازات‌های حدی را نیز در مورد کودکان و نوجوانان مجرا دانسته لکن این امر به معنای بی‌توجهی به شخصیت و سن مرتکب این جرایم نیست. یافته‌های این نوشتار که با هدف بررسی نحوه صدور و اجرای حدود نگاشته شده، حاکی از آن است هر چند بازنگری در سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بر اساس منابع فقهی موجود، امکان‌پذیر بوده و توصیه می‌شود لکن در وضعیت حقوقی موجود از یک سو با توجه به ویژگی‌های حدود از قبیل سیاست بزه‌پوشی اعمال مجرمانه، دشواری بار اثبات، لزوم توجه به قاعده درء، جریان قاعده جب توبه و نیز اختیارات حاکم در صدور و اجرای آن و نقش کم‌رنگ شاکی در پیگیری این جرایم، مصادیق اجرای حدود منحصر به فرد بوده و از سوی دیگر صدور حکم در خصوص آن موارد نیز وفق نص صریح قانون منوط به احراز رشد مرتکب و درک وی از ماهیت عمل و حرمت آن است. لذا تعارضی میان مجازات افراد زیر 18 سال به حد و اهداف حقوق نوین کیفری اطفال وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new Opinion at issuance and performance Hudud on children and adolescents

نویسندگان [English]

 • atefeh abbasi 1
 • atieh rangchitehrani 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law, Imam Sadegh University, Sisters Campus Unit, Tehran, Iran

2 MSc, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Children Criminal Rights seeks tocreate the necessary limitation for the fight
against juvenile delinquency in order to achieve the corrent methods to
modify and treat the perpetrators under the age of 18.Accordingly, the
reaction of the community to the crimes of childrenand adolescents should
be proportional tothese goals, which are clearly notablein the formulation
ofpunishments in Islamic Penal Code.According to this law, Hudud
isexecutable for children andadolescents, but it does not meanneglect of the
personality and ageof the offenders. The findings of this article with the
purpose ofexamining the manner of issuance and enforcement of Hudud,
indicatethat a review of the age ofcriminalresponsibility of children and
adolescents based on existing jurisprudential sources is possible and
recommended, but in the current legal situation, on the one hand, features of
Hudud such as criminal policy of ignoring crime, the difficulty of proving,
the need to pay attention to the rule of dar, the process of rule of the Jeb and
the powers of governor in issuance and enforcement of Hudud and the light
role of the plaintiff in the pursuit of these offenses; indicated that examples
of the implementation of Hudud were unique and, on the other hand, the
verdict on those matters in according to the strict letter of the law, depends
on the proof of growth and understanding of the nature and dignity of the act
by the offense committed.Therefore, there is no conflict between the
punishment of persons under 18 years and the purposes of the new criminal
law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hudud
 • Adolescence
 • maturity
 • Islamic ruler
 • Delinquency
 • repentance

دوره 21، شماره 51
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1399
صفحه 151-176
 • تاریخ دریافت: 22 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1398