کاربرد استنتاج بهترین تبیین در تفسیر قانون

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

تفسیر، روش علم حقوق است و خود زیرشاخه‌هایی دارد. هر یک از این خرده‌روش‌ها دارای مبانی‌ای هستند و از ابزار و فنونی استفاده می‌کنند که با مبانی مذکور سازگاری داشته باشد. یکی از این خرده‌روش‌ها در علم حقوق، روش تفسیر نظام‌مند است. مبنای اصلی این روش تفسیری، تفسیر بخشی از متن بر اساس سایر بخش‌ها است، به نحوی که انسجام و یکپارچگی متن حفظ شود. یکی از فکرافزارهایی که در این روش به‌کار می‌رود، استنتاج بهترین تبیین است. این شیوه استدلالی از سه مرحله گذر می‌کند: ابتدا قرائن و شواهد را مشاهده می‌کند؛ سپس جهت توضیح و تبیین آن قرائن، حدس‌ها و فرضیه‌هایی ارائه می‌دهد و در نهایت از میان این فرضیات رقیب، بهترین فرضیه را انتخاب می‌کند. منظور از بهترین فرضیه، فرضیه‌ای است که توان توضیح بیشترین قرائن را داشته باشد و از پیچیدگی کم‌تری برخوردار بوده و با نظام حقوقی نیز سازگار باشد. این روش استدلالی، علی‌رغم ناشناخته بودن نامش، در علم حقوق بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر می‌کوشد این شیوه استدلالی را به لحاظ منطقی توضیح دهد و جایگاه آن را در علم حقوق تحلیل نماید و با ارائه مثال‌هایی عینی، نحوه کاربرد آن را روشن‌تر کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of inference to the best explanation in law interpretation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi Mazandarani 1
  • Payam Mohammadi Mirazizi 2

1 Associate Professor, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.

2 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Interpretation is the method of law. It has sub methods. Any of these sub methods have basis and use technique that coordinate with its basis. One of the sub methods at law is the systematic method of interpretation. The major base of this method is to interpret a part of text in correspondence with the other parts so that the text’s coherence is preserved. One of these techniques that is used in this method is Inference to the best explanation. It includes three phases: to observe the facts and cases, to propose the theories and guesses to explain those cases and facts, to choose the best explanation through the rival theories. The best theory is that can explain more cases and be less complicated and have more consistency with the legal system. Inference to the best explanation is used in law very much though its name is less known. This inquiry tries to explain this way of argument logically and analyze its position at law and clarify its application by several instances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inference to the best explanation
  • interpretation
  • theory
  • Argument

دوره 21، شماره 51
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1399
صفحه 105-126
  • تاریخ دریافت: 07 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1398