تعداد مقالات: 209
1. چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-38

علیرضا عالی پناه؛ عزیزالله فضلی


2. جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-28

محمد جواد جاوید؛ محسن نامی


3. مصلحت و مسائل نوظهور حقوق

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-26

غفور خوئینی؛ همایون رضایی نژاد


4. عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-24

محمد حسن حائری؛ احسان علی اکبری بابوکانی


5. بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-55

جلیل محبی


6. مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31

جعفر کوشا؛ رحمت‌اله رضایی


7. آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟)

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-29

حمید بهرامی احمدی


8. کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-55

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسن جلالی


9. جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-36

آیت‎الله سید حسین سعادت مصطفوی؛ سید هاشم پور مولا


10. تبارشناسی عدالت حقوقی

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-44

علیرضا عالی‌پناه


11. فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-32

محمدجواد جاوید


12. پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-26

حمید اسدی؛ محمد جواد جاوید؛ محمدحسین دری کفرانی


14. فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 38، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-29

محسن اسماعیلی؛ میلاد قظبی


15. بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین

دوره 15، شماره 39، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-31

حیدر باقری‌اصل


17. شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-31

حسن بادینی؛ سید علی‌اصغر رحیمی


18. مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-21

ولی رستمی؛ حمیدرضا سلیمی


21. بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-28

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری


22. واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

محمود حکمت نیا؛ میثم نظری علوم


23. مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 279-300

عباس کریمی؛ مهران لطفی فروشانی


24. علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده