موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 29
1. واکاوی جرم‌انگاری ترک‌فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-216

مجید قورچی‌بیگی


4. علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده


5. متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 495-520

عاطفه عباسی


8. تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-48

حبیب اله چوپانی مرسی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


9. حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-56

رضا شکری؛ مهدی شیدائیان؛ سید محمود میر خلیلی


10. بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-184

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی


11. نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-108

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی


13. حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-137

مجتبی جاویدی


14. عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-78

عبدالعلی توجهی؛ امیر اعتمادی


16. اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-72

علی غلامی


17. بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 157-188

محمد هادی ساعی؛ رضا باباخانی


18. وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-132

عبدالعلی توجهی؛ محمدهادی توکل پور


19. تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 151-176

حسین علی سعدی؛ حسین خدایار


21. افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-62

علی غلامی


22. بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-55

جلیل محبی


23. مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31

جعفر کوشا؛ رحمت‌اله رضایی


24. تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 159-189

علی غلامی؛ محمد مهدی رحیمی


25. بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 141-159

حسنعلی موذن زادگان؛ حسن غلامعلی زاده