-24. نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-246

محمد طه خرّاطها؛ محمدجواد شریف‌زاده


-23. قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-300

مهدی رشوند؛ مهدی ناصر


-22. الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-146

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


-21. تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-50

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


-20. تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-96

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزایی؛ نادر مختاری افراکتی


-19. قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 247-270

علی طهماسبی؛ علی شیرازی


-18. نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-168

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزادکلائی


-17. مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 319-342

محمد جواد ارسطا؛ مهدی ممی زاده


-16. مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 279-300

عباس کریمی؛ مهران لطفی فروشانی


-15. مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 343-368

علیرضا یزدانیان


-14. حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 369-396

بهرام تقی پور؛ مهدی عباسی سرمدی؛ حسین عابدینی


-13. بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 301-318

محمد رسول آهنگران


-12. ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 421-446

حبیب الله رحیمی؛ نسرین خدارحمی


-11. ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-26

اسماعیل نعمت الهی


-10. حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-132

پوریا رضی؛ ابراهیم عبدی پور فرد


-9. تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 181-208

محمود کاظمی؛ رحیم پیلوار


-8. مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-154

عبداله خطیب؛ محمدرضا فلاح؛ علی تولایی


-7. شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 209-234

سید مهدی دادمرزی؛ روح‌الله رضایی


-6. واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 257-278

ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ سیدمحمدصادق موسوی؛ محسن امامی قشلاق


-5. اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-68

علیرضا نورآبادی؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی


-4. مطالعه تطبیقی فروش خودیاری

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-256

سید مهدی موسوی؛ احمد حسنی کارمزدی؛ احمد امیر معزی


-3. واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

محمود حکمت نیا؛ میثم نظری علوم


-2. بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-28

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری


-1. واکاوی فقهی مسئله استقلال داور

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-159

حسین هوشمند فیروزآبادی


0. مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-124

رسول احمدی فر