کلیدواژه‌ها = برات الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی

دوره 15، شماره 39، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-90

محمد ساردویی‌نسب؛ احد طاهری