کلیدواژه‌ها = اصل صحت
تعداد مقالات: 2
1. بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-28

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری


2. جایگاه حسن نیت در فقه امامیه

دوره 15، شماره 39، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-57

سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ عباس باقری