کلیدواژه‌ها = بازگشت ید امانی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-98

میثم اکبری دهنو؛ محمدباقر پارساپور