کلیدواژه‌ها = رضاع
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-89

سید مصطفی سعادت ‌مصطفوی


2. بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-46

نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی