کلیدواژه‌ها = حکم حکومتی
تعداد مقالات: 1
1. فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 38، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-29

محسن اسماعیلی؛ میلاد قظبی