کلیدواژه‌ها = م300 ق. م
تعداد مقالات: 1
1. مالکیت مافی‌الذمه در حقوق ایران، فرانسه، مصر و فقه امامیه

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 45-84

عطاءالله بیگدلی