کلیدواژه‌ها = دیوان عالی ایالات متحده
تعداد مقالات: 1
1. مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 155-193

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا