کلیدواژه‌ها = تفسیر قانون اساسی
تعداد مقالات: 2
1. مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 155-193

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا


2. بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامِر

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 33-59

مسلم آقایی طوق