کلیدواژه‌ها = مادر جانشین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-46

نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی


2. نسب طفل متولد از رحم جایگزین

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 127-201

محمد روشن؛ عاصف حمد الهی