کلیدواژه‌ها = میت
تعداد مقالات: 1
1. وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 197-233

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محسن شاکری؛ نصرالله شاملی