کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 2
1. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-126

امیر وطنی؛ حمید اسدی


2. تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 159-189

علی غلامی؛ محمد مهدی رحیمی