کلیدواژه‌ها = سقوط خیار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین

دوره 15، شماره 39، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-31

حیدر باقری‌اصل


2. اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 191-243

عطاءالله بیگدلی