کلیدواژه‌ها = شرط
تعداد مقالات: 2
1. توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه

دوره 21، شماره 51، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-104

سیدابوالقاسم نقیبی؛ محمدرضا بقایی


2. شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 189-206

نجادعلی الماسی؛ سید احمد طباطبایی