کلیدواژه‌ها = حقوق رقابت
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 153-188

سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی


2. حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 55-92

محمود باقری؛ مهدی رشوند بوکانی