کلیدواژه‌ها = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 4
1. نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی)

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-126

توکل حبیب‌زاده؛ اسماعیل آجرلو


2. حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-152

محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست


3. مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 153-188

سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی


4. از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 99-128

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی