کلیدواژه‌ها = مقاصد شریعت
تعداد مقالات: 1
1. مصلحت و مسائل نوظهور حقوق

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-26

غفور خوئینی؛ همایون رضایی نژاد