کلیدواژه‌ها = تعهد قائم به شخص
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-150

مرتضی شهبازی نیا؛ کیانوش رزاقی