کلیدواژه‌ها = ایفاء
تعداد مقالات: 3
2. مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-150

مرتضی شهبازی نیا؛ کیانوش رزاقی


3. آثار ایفاء در تعهدات قراردادی

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 187-214

محسن قاسمی