کلیدواژه‌ها = اصل 167
تعداد مقالات: 1
1. خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-100

غفور خویینی؛ سهیل ذوالفقاری