کلیدواژه‌ها = اعتباریات
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-49

محسن اسماعیلی؛ علی مهاجرانی


2. چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-38

علیرضا عالی پناه؛ عزیزالله فضلی