کلیدواژه‌ها = اکراه
تعداد مقالات: 2
1. اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-68

علیرضا نورآبادی؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی


2. اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-72

علی غلامی