کلیدواژه‌ها = قراردادهای هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-300

مهدی رشوند؛ مهدی ناصر