کلیدواژه‌ها = اختیار و علم
تعداد مقالات: 1
1. متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 495-520

عاطفه عباسی